Điều kiện đổi trả

  • Sản phẩm còn nguyên vẹn không bị hư hỏng
  • Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất 
  • Sản phẩm không đúng như cam kết của nhà cung cấp

Phí Đổi Trả

  • Khách Hàng mua sản phẩm được đổi trả miễn phí trong 3 ngày đầu tiên 
  • Khách hàng sau 3 ngày mua sản phẩm không được đổi trả

Phí Vận Chuyển Đổi Trả

  • Lỗi do nhà sản xuất khách hàng sẽ được miễn phí vận chuyển
  • Khách hàng thấy không phù hợp muốn đổi trả chịu cước phí vận chuyển