Điều kiện đổi trả phù hợp các vấn đề sau

  • Sản phẩm còn nguyên vẹn không bị hư hỏng
  • Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất hoặc Sản phẩm không đúng như cam kết

Nếu việc đổi mới do phía khách hàng thì việc đổi mới xét theo từng trường hợp cụ thể 

Phí Đổi Trả

  • Khách Hàng mua sản phẩm được đổi trả miễn phí trong 3 ngày đầu tiên 
  • Khách hàng sau 3 ngày mua sản phẩm không được đổi trả

Phí Vận Chuyển Đổi Trả

  • Lỗi do nhà sản xuất khách hàng sẽ được miễn phí vận chuyển
  • Khách hàng thấy không phù hợp muốn đổi trả chịu cước phí vận chuyển